پویا مس‌چی

"نهال خرد باید در کوزه عشق کاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد"

تدریس زبان برای من چیزی نیست جز عشق! و منبع این عشق بی اندازه کسی نیست جز شاگردهام و همواره سعی کردم قبل از هرچیزی زبان آموزها رو به زبان علاقمند کنم چرا که مهد پرورش خرد، آغوش عقل نیست، بلکه دامان عشق است.


  • کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
  • بیش از یک دهه سابقه تدریس زبان انگلیسی
  • مدرس سابق و فعلی مجتمع فنی تهران، موسسه ایران اروپا، نصیر، نشر سخن و بسیاری از آموزشگا‌های مطرح دیگر در استان های تهران و البرز
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی به مدیران ارشد بیمه آسیا و همراه اول